Václav Kautman

Fotografie
Popis
Václav Kautman bol jeden z najvýznamnejších dizajnérov 20. storočia na Slovensku. Vo svojej tvorbe sa venoval predovšetkým návrhom a spracovaniu dreva. Jeho tvorba je zo značnej časti spojená s pôsobením v Ústredí ľudovej a umeleckej výroby v Bratislave, kde pracoval ako výtvarník. Medzi jeho najznámejšie návrhy patria drevené zvieracie plastiky.

Václav Kautman sa narodil v Brne, v roku 1922. V Brne aj študoval na Škole umeleckého remesla (ŠUR), odbor umeleckého rezbárstva a neskôr v Prahe študoval sochárstvo na UMPRUM. Štúdium ukončil v roku 1950 a bezprostredne potom začal pracovať na pozícii výtvarníka, v bratislavskom Ústredí ľudovej a umeleckej výroby (ÚĽUV). Jeho zameraním bola oblasť dreva a spočiatku sa venoval predovšetkým terénnemu výskumu, spoznával ľudových rezbárov a ich techniky ručného spracovania dreva – dlabanie, štiepanie, tokárenie, debnárstvo. Už v roku sa 1956 stáva hlavným výtvarníkom ÚĽUV-u a je ním do roku 1961. Počas svojho pôsobenia navrhuje rôzne výrobky z dreva - stolovacie predmety, solničky, dózy, kazety, nádoby, svietniky, ale aj kreslá, tienidlá a plastiky. Okrem výskumnej a návrhárskej činnosti sa venuje aj organizácii a príprave propagačných a výstavných aktivít. Najznámejšie z nich sú svetové prehliadky Expo v roku 1958 v Bruseli a v Montreale v roku 1967. Už počas svojho pôsobenia v ÚĽUV-e začal Kautman pracovať ako odborný asistent na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1966 stojí pri založení oddelenia tvarovania priemyselných výrobkov (predchodca súčasného oddelenia dizajnu).