Amerikánsky dom na východnom Slovensku

Popis
Obdobie prvej republiky je na východnom Slovensku vyvrcholením konštrukčného a výtvarného vývoja roľníckeho domu, jeho „barokovou“ etapou. Obytný štandard, pozvoľne rastúci už od zrušenia poddanstva, tu prudko rastie vďka kapitálu Amerikánov – protagonistov veľkej vlny pracovnej emigrácie, ktorá zachvátila Uhorsko od konca 19. storočia. Smerovala najmä do USA ale i Južnej Ameriky, Kanady či západnej Európy („Belgikáni“).

Na domáce   pomery   nadštandardný   zárobok   sa   investoval v prvom rade do nákupu ponohospodárskej pôdy a následne  do  výstavby  nebývalo  reprezentatívneho  domu  a  jeho hospodárskeho  zázemia.  Staviteľmi  domov  dodávaných spravidla  „na  kľčú“  boli  miestni  profesionáli  vyškolení v mestskom prostredí a uplatniaci najmodernejšie materiály a technológie i kreatívne „zudovené“ dekoratívne koncepty neskorej secesie a art deco. Aplikáciou týchto vymožeností na  tradičné,  zvčäša  ešte  jednotraktové  obytno-hospodárske dispozície vznikol jedinený fenomén tzv. „amerikánskych domov“.

Aj napriek tomu, že prichádzali z kultúrne odlišného prostredia, tak ich príbytky sa líšili od pôvodných obydlí použitým stavebným materiálom a uličným dekorom. Dispozícia sa veľmi nemenila.

Literatúra
Kolektív aurtorov. (2017): Dějiny staveb 2017 (str. 253-276). Petr Mikota. Plzeň
Kolektív aurtorov. (2018): Dějiny staveb 2018 (str. 271-288). Klub Augusta Sedláčka. Plzeň
GPS
8
48.82282443687711
21.91545867920962
1
0
0
48.8212421308
21.8897094727