Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici

Popis
Múzeum TANAPu je vynikajúcim miestom na hlbšie spoznanie fenoménu Vysokých Tatier počnúc geomorfológiou a geológiou, faunou a flórou, dejinami turizmu a horolezectva až po spôsob života miestnych ľudí v minulosti. Návštevníkov oboznamuje s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku – približne 30 000 návštevníkov ročne. Jeho návšteva je vhodná pre celú rodinu a je ideálnym miestom na hlbšie spoznanie Tatier, najmä počas horšieho počasia pri návšteve našich čarovných veľhôr. Múzeum tvoria dve samostatné expozície: hlavná expozícia v budove múzea TANAPu a vysunutá expozícia tatranskej prírody pod otvoreným nebom.

Hlavná expozícia je rozdelená na štyri tematické časti: Prírodovedná časť, ktorá dokumentuje predovšetkým geologickú stavbu,  flóru i faunu Západných, Vysokých a Belianskych Tatier. Prírodoochranárska časť predstavuje históriu vývoja ochrany prírody vo Vysokých Tatrách, činnosť Horskej služby a súčasný výskum na území národného parku. Historická časť prezentuje osídľovanie územia Tatier a vplyv ľudských aktivít na ich prírodné prostredie. Etnografická časť nazvaná „Od kolísky až po hrob“ zobrazuje hmotnú a duchovnú kultúru ľudu z podtatranských a tatranských obcí. Jej autorom je Ján Olejník, ktorý patril k našim najväčším odborníkom na tradičnú kultúru podtatranských oblastí Spiša a Liptova.

Expozícia tatranskej prírody, známa ako Tatranská botanická záhrada, sa nachádza v teréne neďaleko múzea. Prehliadková plocha je členená na tri hlavné časti: žulová skalka, vápencová skalka a rašelinisko.

Budova múzea je jednou z prvých cielene postavených muzeálnych stavieb na Slovensku. Autorom stavby je slovenský architekt z Humenného Pavol Merjavý. Patrí k jeho najvýznamnejším dielam, v roku 1971 získal za budovu múzea Cenu Dušana Jurkoviča. Objekt zaraďujeme k stavbám slovenskej abstrahujúcej moderny. Výrazná kompozícia horizontálnej časti ( vstup, administratíva a zasadačka) a trojuholníkovej sedlovej strechy s drevenou konštrukciu (hlavný priestor expozície), rovnako použitie prírodných materiálov, robí z tejto architektúry jednu z charakteristických tatranských stavieb. Hlavné priečelie je štrukturalizované obkladom z okrúhliakov a doplnené plastikou Juraja Bartusza.

Video
Literatúra
Register modernej architektúry. Múzeum TANAP-u: <https://www.register-architektury.sk/objekt/334-muzeum-tanap-u>
Múzeum.sk. Múzeum TANAP-u Tatranská Lomnica: <https://www.muzeum.sk/muzeum-tanapu-tatranska-lomnica.html>


GPS
12
49.16639722222222
20.28434166666667
1
0
0
49.1663972222
20.2843416667