Kultúra

Popis

Ak sa máme správne rozhodnúť, kam chceme ísť, potrebujeme poznať, odkiaľ pochádzame... Každá vyspelá krajina chráni svoju kultúru, hmotné aj nehmotné dedičstvo. Okrem najznámejších projektov, ako napríklad zoznam UNESCO, je tu obrovské množstvo kultúrneho bohatstva, ktoré z rôznych príčin chátra a upadá do zabudnutia. 

Databáza Identita.SK obsahuje výber zo slovenských „kultúrnych a vzdelávacích objektov, ktoré pomáhajú udržiavať našu históriu a jedinečnosť regiónov stále živú a na svojom mieste.

Je dôležité poznať históriu územia, na ktorom žijeme, chrániť a uctiť si kultúrne dedičstvo, ale aj vlastné rodinné príbehy,  aby sme sa z nich mohli nielen poučiť, ale aj napojiť na poznanie našich predkov a na základe toho vedieť kam kráčame. V každej civilizovanej krajine sa štát snaží hmotné aj nehmotné kultúrne dedičstvo chrániť a prispieva k tomu výrazne aj nadnárodné UNESCO. Okrem týchto oficiálne chránených pamiatok a fenoménov je však obrovské množstvo kultúrneho bohatstva, ktoré z rôznych príčin chátra a upadá do zabudnutia. 

Potrebujeme si pripomínať naše korene, zvyky, rituály, je to niečo známe, hlboko vžité do nášho kolektívneho vedomia aj nevedomia. Byť súčasťou toho v akejkoľvek podobe a zažívať to na vlastnej koži v nás vyvolával pozitívne pocity – hrdosť, obdiv, fascináciu a spolunáležitosť a často aj silný estetický zážitok z univerzálnej krásy nadčasového dizajnu. 

Súvisiace záznamy