Stará hora - vinohradnícka osada

Popis
Stará Hora je vinohradnícka osada na južnom okraji Štiavnických vrchov, patriaca obci Sebechleby, ktorá bola v roku 1983 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Osada predstavuje zriedkavo čistý charakter sústredných vinohradníckych pivníc mimo obydlia vinohradníkov. V tejto osade miestne organizácie pár krát do roka organizujú rôzne udalosti a festivaly. Ku hlavným pozoruhodnostiam Starej Hory patria nepochybne vínne pivnice kopané ručne do tufového podložia (sopečného pôvodu) a chyžky postavené nad nimi. Prechádzka po osade je jedinečným zážitkom, s možnosťou návštevy niektorej z celoročne otvorených pivníc. Viaceré objekty poskytujú aj ubytovanie.

V roku 1998 boli spracované Opatrenia na záchranu a obnovu Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Stará Hora – Sebechleby. V opatreniach bol stanovený spôsob ochrany a režim povolených činností v území pamiatkovej rezervácie a jej ochrannom pásme. Vďaka tomu pre miestne domy platia obmedzenia pri rekonštrukciách a dostavbách (použitie tradičných stavebných materiálov, zachovanie dispozície a iných archaických prvkov), čo pomáha naďalej udržať jej pôvodný charakter.

Kedy sa v obci začali hĺbiť prvé pivnice nie je známe. Je ale určite predpoklad, že to bolo v období keď sa v lokalite začala pestovať vínna réva a pivnice slúžili na uskladnenie vína. V Sebechleboch sa prvá písomná zmienka o vinohrade uvádza v metácii majetku (za feudalizmu vymedzenie, ohraničenie polohy nejakej osady a jej chotára) obce Sebechleby (mons. Zewlewmal) v roku 1219. 
V posledných rokoch sa využívajú objekty na rekreačné účely a agroturistiku. Niekoľko objektov je pripravených ubytovať svojich hostí, ponúknuť doplnkové služby a program na voľný čas. Jedným z miestnych obľúbených podujatí organizovaných každoročne je Oberačka po sebechlebsky - festival vinohradníctva, ľudovej gastronómie, cestovného ruchu a zábavy.

Video
Literatúra
BOTÍK, J. a kol. (1988). Hont: Tradície ľudovej kultúry. Martin: Osveta
GPS
12
48.28574306264665
18.922774261166353
1
0
0
48.2818592226
18.9131612241