Prírodná zaujímavosť, chránená krajinná oblasť, ukážka pôvodnej krajiny, prales a pod.